Video thumbnail
Góp ý Dự Luật đất đai (Sửa đổi) về thu hồi đất
Video thumbnail
Giải phóng nguồn lực đất đai
Video thumbnail
Mong muốn toàn dân chung sức, tâm huyết góp ý kiến Luật Đất đai sửa đổi
Video thumbnail
Cần cơ chế định giá đất khoa học, khách quan
Video thumbnail
Ngày Môi trường thế giới năm 2023
Video thumbnail
Vấn đề hôm nay: Lắng nghe dân
Video thumbnail
Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Video thumbnail
Lấy ý kiến nhân dân Dự Luật đất đai Sửa đổi
Video thumbnail
Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với dữ liệu quốc gia về dân cư
Video thumbnail
Tiếp tục giải quyết vướng mắc tài nguyên môi trường
Video thumbnail
Trailer Mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ ở ĐBSCL
Video thumbnail
Phóng sự tổng kết cuộc thi Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước
Video thumbnail
Trồng cây xanh góp phần trung hòa Carbon
Video thumbnail
Phóng sự: Bảo vệ vùng đất ngập nước của Việt Nam
Video thumbnail
Bảo vệ môi trường từ việc phân loại rác tại nguồn
Video thumbnail
Phát huy vai trò của chương trình phối hợp số 20 trong công tác bảo vệ môi trường| VTC14
Video thumbnail
Khi người dân tự quản bảo vệ môi trường | VTC14
Video thumbnail
Mặt trận Tổ quốc Lai Châu chung tay bảo vệ môi trường| VTC14
Video thumbnail
Cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường | VTC14
Video thumbnail
Thay đổi phương thức quản lý môi trường
Video thumbnail
Xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường tại các khu dân cư
Video thumbnail
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên - Phong trào chống rác thải nhựa
Video thumbnail
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay bảo vệ môi trường
Video thumbnail
Phóng sự: Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Video thumbnail
Giám đốc UNEP, Siim Kiisler Siim Kiisler thăm nhà máy rác thải ở Buenos Aires
Video thumbnail
Kinh nghiệm huy động tài chính tư nhân từ một thập kỷ giảm thiểu cácbon
Video thumbnail
Thông điệp của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về đa dạng sinh học
Video thumbnail
Cách chúng ta có thể bảo vệ các thành phố khỏi sóng nhiệt
Video thumbnail
Cộng đồng lướt sóng thu dọn rác thải nhựa trên biển
Video thumbnail
Lời hứa về khí hậu thế giới vẫn chưa được thực hiện