global banners

Tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý TN&MT: Toàn diện tri thức trên nền tảng số

Chủ nhật - 04/09/2022 21:32
Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, thời gian qua, ngành TN&MT đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trong quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Chuyển đổi số toàn diện

Ngành TN&MT thực hiện quản lý Nhà nước 9 lĩnh vực có phạm vi ảnh hưởng quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Nhìn từ góc độ công nghệ thông tin, hoạt động chính của ngành là tạo lập thông tin, số liệu và đưa ra các quyết định, chính sách dựa trên việc xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu. Vì vậy, dữ liệu đóng vai trò quan trọng, là tài sản, tài nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số. Do đó, việc phát triển hạ tầng dữ liệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành TN&MT đang ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện.

blogtienao.zcc.com.vn-chuyen-doi-so-chia-khoa-cua-nganh-tai-nguyen-moi-truong-digital-transformation-solutions.jpg
Dữ liệu đóng vai trò quan trọng, là tài sản, tài nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số

Thời gian qua, nhiều cơ sở dữ liệu về TN&MT được Bộ TN&MT thực hiện đã đem lại hiệu quả cao như: triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT; cơ sở dữ liệu liên ngành Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đặc biệt, Bộ đang tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, hồ sơ địa chính theo mô hình hiện đại, tập trung, thống nhất, đa mục tiêu, trong đó, bảo đảm nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính để hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, bảo đảm nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu trong quy hoạch sử dụng đất.

Chính vì vậy, theo đánh giá của Chính phủ, Bộ TN&MT là một trong những bộ, ngành đi đầu trong việc thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử khi quy chuẩn đã được chuẩn hóa xử lý từ khâu lập hồ sơ, văn bản trình lên các cấp.

Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; thực hiện chuyển đổi nhận thức vai trò người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; hướng tới tổ chức số hóa dữ liệu quản lý chuyên ngành theo lộ trình, đảm bảo 100% dữ liệu của ngành hoàn thiện hệ thống thông tin chuyên ngành trên nền tảng số hóa và vận hành bởi quy trình số; bảo đảm kết nối, chia sẻ, tích hợp với cơ sở dữ liệu của Bộ TN&MT. Một số Sở TN&MT đã xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên nền tảng số; lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo dõi, giám sát, quản lý về môi trường, diễn biến thời tiết, dự báo thiên tai trên nền tảng số...

Theo báo cáo của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT, năm 2021 là năm Bộ TN&MT đưa nhiều thủ tục hành chính giải quyết trên môi trường số, đáp ứng mục tiêu hình thành Chính phủ điện tử. Vì vậy, chỉ số cải cách hành chính (PAR index) của Bộ tăng liên tục 11 bậc, từ thứ 16 năm 2019 lên thứ 5 năm 2020, trong đó, chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính luôn ở mức cao; Chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT index) tăng 6 bậc từ thứ 18 lên thứ 12.

Đẩy nhanh tiến độ “số hóa”

Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 đã giao Bộ TN&MT nhiệm vụ “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2019 - 2020, tiếp tục phát triển, hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2025”. Cùng với đó, tại Quyết định số 2178/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu TN&MT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương đã đặt ra các mục tiêu cho Bộ TN&MT và các bộ, ngành địa phương. Cụ thể: Đến năm 2023, cơ bản hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu TN&MT. Đến năm 2025, hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu TN&MT, cung cấp được các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến.

cuoc-choi-song-con.jpg
Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu tất yếu khách quan

Trong bối cảnh tiến trình chuyển đổi số đang được ứng dụng mạnh mẽ ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, ngành TN&MT đã và đang tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ phục vụ phát triển Chính phủ số ngành TN&MT. Trong đó, một số nhiệm vụ chiến lược mà ngành chú trọng thực hiện, gồm: Xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về TN&MT, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước; tạo lập hành lang pháp lý để phát triển dịch vụ nội dung số về TN&MT...

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT thành một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, tạo nền tảng vận hành, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số TN&MT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong đó, chú trọng đến cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý, nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng hay đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa. Triển khai vận hành nền tảng liên thông, cổng dữ liệu TN&MT và tạo lập thị trường trao đổi, sử dụng, thúc đẩy giá trị gia tăng từ tài nguyên dữ liệu số về TN&MT.

Xây dựng, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đồng bộ, bài bản, quản lý tập trung và chia sẻ sử dụng chung phục vụ triển khai Chính phủ điện tử của Bộ. Các trung tâm dữ liệu sử dụng công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây, cung cấp tài nguyên tính toán, xử lý chung cho các đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các cơ sở dữ liệu.

Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng đồng bộ cách mạng công nghệ 4.0, định hướng chuyển đổi số ngành, phấn đấu đến năm 2025, là ngành TN&MT số bảo đảm an toàn, an ninh trên môi trường mạng.

Với việc tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ chiến lược, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà kỳ vọng, đến năm 2025, ngành TN&MT sẽ cơ bản hoàn thiện nền tảng quản trị, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu TN&MT, bắt đầu cung cấp các sản phẩm tri thức cho cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân thông qua các kênh thông tin hiện đại, trực tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các dịch vụ công liên quan.

Theo Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, 80% cơ sở dữ liệu về TN&MT được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data); 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị tối ưu hóa; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

Theo Báo TNMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây