global banners

Bộ TNMT: Tập trung các nguồn lực TN và MT phục vụ phát triển bền vững đất nước

Thứ tư - 14/04/2021 23:57
“Hoàn thiện thể chế pháp luật với mục tiêu cao nhất là mang lại sự đồng thuận, hài hòa của doanh nghiệp và người dân. Đổi mới, sáng tạo, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tiến độ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng Chính phủ điện tử… Phát huy trí tuệ, đoàn kết để đưa các nguồn lực TN và MT phục vụ phát triển bền vững đất nước.”  Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2021 của Bộ TN&MT.

Đề xuất những nhiệm vụ đột phát trong 5- 10 năm tới.

Theo Bộ trưởng, thủ trưởng các đơn vị cần tập trung thảo luận đề xuất một số nhiệm vụ có tính chất đột phá, định hướng ưu tiên trong 5 năm và 10 năm tới để đưa vào chương trình hành động của Bộ, của ngành. Xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách trong thực tiễn, để đề xuất sửa đổi theo hình thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản. Đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên cần triển khai trong năm 2021 để tái cơ cấu hoạt động đầu tư. Tập trung nguồn lực cho tổ chức thực hiện để sớm có sản phẩm đóng góp cho phát triển đất nước và xã hội.

Những vướng mắc trong 3 tháng đầu năm, từ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp và cử tri liên quan đến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP của Chính Phủ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021, đến triển khai hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ… đã được tập trung tháo gỡ và thực hiện.

Bộ đã tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ để ban hành 04 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.
Phê duyệt dự toán nhiệm vụ, kế hoạch đấu thầu và triển khai điều tra khảo sát, thu thập thông tin tài liệu lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và 6 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất các vấn đề người dân, dư luận quan tâm; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, trong đó Bộ đã triển khai 2 đoàn kiểm tra về đất đai tại 4 tỉnh, thành phố; 14 cuộc kiểm tra đột xuất về lĩnh vực địa chất, khoáng sản trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy; nghiên cứu khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới; thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành; nâng cấp cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (http://dichvucong.monre.gov.vn), triển khai 54 dịch vụ công mức độ 4.

Ban hành kế hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính, trong quý II.

Trong quý II, Bộ xây dựng báo cáo tống kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị và xây dựng Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị.
Xây dựng Chương trình hành động của ngành triển khai chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Đất nước để ban hành ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ban hành kế hoạch cắt giảm 20% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Tập trung triền khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; rà soát để bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với những vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các vụ việc khiếu kiện đông người.

Tổ chức triền khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức. Hoàn thiện đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ TN và MT giai đoạn 2021-2026; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ.

Triền khai xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn; đôn đốc thực hiện các đề tài nguyên cứu khoa học đảm bảo tính khả thi, khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Xây dựng đề án tổng thể quản lý thông tin- cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống lũ quét khu vực miền núi và trung du.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ, của ngành; bảo đảm công tác an toàn thông tin. Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành bảo đảm được cập nhật thường xuyên, kết nối, liên thông với Chính phủ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương thông qua nền tảng tích hợp. Chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ của Bộ, các đơn vị trực thuộc và ở địa phương…

Đặc biệt, trong quý II, Bộ sẽ tập trung tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết và tổng kết thi hành Luật Dất đai đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương.

Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây