global banners

Bộ TN&MT: Đẩy mạnh cải cách TTHC để đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân

Thứ hai - 26/04/2021 03:34
Với quyết tâm tạo môi trường đầu tư kinh doanh, thuận lợi, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân, cải cách hành chính được ngành Tài nguyên và Môi trường ưu tiên tập trung đẩy mạnh ngay từ những tháng đầu năm 2021.
1
 
Ngay  sau  khi  Bộ  Nội  vụ  ban  hành  văn  bản  số  6459/BNV-CCHC  ngày 07/12/2020 hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định  kỳ năm 2021,  Bộ  TN&MT  đã  tập trung xây dựng và ban hành  Kế hoạch CCHC chung năm 2021 của Bộ gồm 80 nhiệm vụ/hoạt động CCHC bao quát 7 nội dung về CCHC. Đến  nay,  100% các đơn vị trực thuộc Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện.

Trong Quý  I/2021, Bộ  đã  tập  trung  xây  dựng  dự  thảo  các  văn  bản  quy  định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tổ chức tổng kết  việc thi hành  Luật Đất đai năm 2013; phối hợp thực hiện  tổng kết các Nghị quyết của Trung ương: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 19-TW  ngày 31/12/2012  Hội nghị TW6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạm nền tảng để đến năm 20 nước  ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiến hành rà soát, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần từ năm 2020 thuộc lĩnh vực  quản  lý  nhà  nước  của  Bộ

Bộ TN&MT cũng đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ, theo đó, Bộ tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiểm soát các TTHC được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo sự bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch  để  giảm  tối  đa  chi phí  cho tổ  chức, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện TTHC. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trong 3 tháng đầu năm 2021:  Bộ đã tiếp nhận 160 phản ánh, kiến nghị của công dân qua Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ; đã xử lý được 44 phản ánh, kiến nghị.. Việc tiếp nhận TTHC tại  Văn  phòng  một  cửa  thực  hiện  đúng  quy  định,  không  gây  phiền  hà  cho  tổ chức, cá nhân theo đúng quy định. Trong 3 tháng đầu năm 2021 đã giải quyết được1.633 hồ sơ, đang giải quyết1.053 hồ sơ. Tiếp nhận được 784 lượt đơn thư...

      
1
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng ĐKĐĐ
  
Nhằm  đổi  mới  mạnh  mẽ  lề  lối,  phương  pháp  làm  việc,  tăng  cường  kỷ cương, kỷ luật hành chính; tích cực đấu tranh phòng,  chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,  Bộ cũng đã  tổ  chức rà soát, sửa đổi, bổ sung  các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ; xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh  mục  vị trí  công  tác, thời hạn định kỳ  chuyển đổi vị trí công tác  đối  với công  chức,  viên  chức  ngành  TN&MT;  xây  dựng  dự  thảo  Quyết  định  của  Bộ trưởng Bộ TM&MT về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Trong thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục Tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu  quả thực hiện nhiệm vụ CCHC  năm 2021; bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả  trong việc triển khai thực hiện  chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2021;  thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC 2021 của Bộ. Triển khai  thực hiện  nhiệm vụ của Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL  năm  2021  thuộc  phạm  vi  quản  lý  nhà  nước  của  Bộ  theo  kế  hoạch, chương trình đã đề ra. Thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiếp tục  thực hiện tốt  việc đánh giá tác động,  đơn giản hóa  TTHC trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy  định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020  -  2021, 2021  -  2026;  chỉ đạo thực hiện  kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành TN&MT;  tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy  định nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công;  sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước đã được đầu tư; thực hiện quy trình giao dự toán cho các đơn vị qua hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Nâng cấp,  hoàn thiện phần mềm Hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia; thực hiện thẻ công chức điện tử của Bộ.Tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4; tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tăng tỷ  lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng  về việc giải quyết  TTHC.

Thực hiện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây