Trung Tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường: Đẩy mạnh kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Thứ năm - 17/02/2022 05:11
Trên cơ sở Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 1870/QĐ-BTNMT về ban hành Kế hoạch về cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, mục tiêu về cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của Bộ giai đoạn này.
sfds

 

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Căn cứ Quyết định số 2612 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 18 tháng 1 năm 2022, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường đã ra quyết định số 11  Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường:
Theo đó: Tiếp tục triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo Quyết định số 3499/QĐ-BTNMT, Quyết định số 2523/QĐ-BTNMT và quyết định thay thế của Bộ TN&MT ban hành. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện đổi 2 mới và kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.
 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực đội ngũ viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo đảm thực thi nhiệm vụ đạt chất lượng và hiệu quả; xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại Trung tâm.
Tiếp tục triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ viên chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.
Siết chặt kỷ luật tài chính, giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và sử dụng, quản lý hiệu quả tài sản công; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác tự kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước; hoàn thiện đồng bộ về cơ chế quản lý tài chính đối với các hoạt động của đơn vị; tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đảm bảo việc phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, họp trực tuyến giữa Trung tâm với Bộ TN&MT, với các đơn vị trực thuộc nhằm tiết kiệm tối đa chi phí; tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Trung tâm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và thông qua các kênh thông tin đại chúng. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý Hồ sơ viên chức và người lao động đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin thay đổi trong hồ sơ viên chức, người lao động; tiếp tục áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản, Hồ sơ công việc tại Văn phòng và các đơn vị trực thuộc và ứng dụng hoàn chỉnh quy trình khép kín xử lý, ký số văn bản đi, đến trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản của Bộ; ứng dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống quản lý tài sản, Hệ thống thông tin KHTC.

                                                                                                                                          Thực hiện: Trung Tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây