global banners

Bộ TN&MT ban hành Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030

Thứ tư - 20/04/2022 02:56
Chương trình nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bộ TN&MT, ngành TN&MT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
_mg_3712-resize(1).jpg

Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành

Chương trình đưa ra 5 mục tiêu cụ thể.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên

Theo đó, hàng năm, 100% thanh niên Bộ TN&MT được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận, quy định,… của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và cấp ủy đảng các cấp. 50% - 70% công chức, viên chức thanh niên của Bộ TN&MT được tham gia lớp nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới.
Tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

Trên 70% công chức, viên chức thanh niên trong nguồn quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh được quy hoạch. Phấn đấu hàng năm, trên 50% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng theo vị trí việc làm.

Phấn đấu hàng năm, trên 70% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên; về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội. Trên 20% công chức, viên chức thanh niên được giao chủ trì và tham gia các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị, của Bộ. 100% công chức, viên chức làm công tác thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên. 100% thanh niên là sinh viên tại các trường đại học trực thuộc Bộ được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm.

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao 
Hàng năm, phấn đấu 100% thanh niên là sinh viên trong các trường đại học trực thuộc Bộ được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

100% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là sinh viên trong các trường đại học trực thuộc Bộ được kết nối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

100% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có nguyện vọng công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, có đủ điều kiện tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được xem xét, tuyển dụng.

5-6-2020-3.jpg
Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngành tài nguyên và môi trường, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên
Hàng năm, phấn đấu 100% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thể dục, thể thao, các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa các đơn vị trong Bộ, các buổi tọa đàm về nâng cao ý thức, sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; các buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng sống.

100% thanh niên là sinh viên các trường đại học trực thuộc Bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.
100% thanh niên là sinh viên các trường đại học trực thuộc Bộ tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốcĐến năm 2030, phấn đấu 20% công chức, viên chức thanh niên trong các đơn vị trực thuộc Bộ được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và tương đương; 15% công chức, viên chức thanh niên trong các đơn vị trực thuộc Bộ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Hàng năm, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ và các tổ chức Đoàn cơ sở phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Chương trình, Quyết định cũng nêu các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên; triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc xây dựng và đưa tiêu chí về công tác thanh niên vào công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

Bên cạnh đó, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai công tác thanh niên. Đồng thời tổ chức thực hiện, đánh giá, kiểm tra, tổng kết, khen thưởng hàng năm về công tác thanh niên. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của đơn vị, gửi về Bộ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

Theo Báo TNMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây