Thứ sáu, 29.12.2017 GMT+7

Hải Dương: Nhân rộng tổ thu gom rác thải sinh hoạt

Hải Dương: Nhân rộng tổ thu gom rác thải sinh hoạt

     Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nông thôn do tình trạng vất bừa bãi rác thải sinh hoạt, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều giải pháp nhân rộng mô hình tổ thu gom rác thải.


     Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nông thôn do tình trạng vất bừa bãi rác thải sinh hoạt, tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều giải pháp nhân rộng mô hình tổ thu gom rác thải.
     Vì vậy đến nay, Hải Dương đã có 98,7% số thôn, xã có tổ, đội thu gom rác thải sinh hoạt, hoặc được đơn vị có chức năng thực hiện thu gom. Tổng số đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh là 1.152 (tăng 112 đơn vị so với năm 2016). Trong đó, có 1.130 tổ, đội, 14 Hợp tác xã và 8 doanh nghiệp. Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh đạt 76%. Hiện chỉ còn 3 xã của huyện Thanh Hà là: Thanh Cường, Vĩnh Lập và Thanh Khê chưa thành lập được tổ thu gom rác thải.
Theo vea.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/hai-duong-nhan-rong-to-thu-gom-rac-thai-sinh-hoat.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com