Thứ hai, 25.12.2017 GMT+7

''Ghi nhận, đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của Tổng cục Môi trường đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017''

  ​Đây là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đối với Tổng cục Môi trường tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục diễn ra ngày 21/12 tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.


     ​Đây là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đối với Tổng cục Môi trường tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục diễn ra ngày 21/12 tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.
     ​Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Môi trường.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài cho biết: Trước thực trạng vấn đề môi trường đang nổi lên, xác định rõ vai trò, trách nhiệm quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở Trung ương, ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chương trình công tác năm 2017 của Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường đã nhanh chóng xây dựng, ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Tổng cục, trong đó xác định rõ các nhóm nhiệm vụ cấp bách, nhóm nhiệm vụ lâu dài để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường cho cả giai đoạn tới.
Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài
 
     “Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo; sự quan tâm sát sao của tập thể lãnh đạo Tổng cục Môi trường và sự nỗ lực của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Môi trường; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào những thành công chung của toàn ngành tài nguyên và môi trường.” - Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh.
     Theo báo cáo do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng trình bày tại Hội nghị, trong năm 2017, Tổng cục Môi trường đã tập trung triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Tổng cục đang đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như xây dựng Nghị định, sửa đổi bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng Đề án sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và các Luật có liên quan đến nội dung bảo vệ môi trường; xây dựng văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Bộ; xây dựng Đề án về kiểm soát đặc¬ biệt đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao làm cơ sở xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 
  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng

     Đặc biệt, Tổng cục Môi trường đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Chỉ thị  số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng; thiết lập đường dây nóng cấp trung ương đặt tại Tổng cục Môi trường. Tính đến hết ngày 15/12/2017, đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã tiếp nhận được tổng số 206 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường, trong đó có 50 vụ việc đã được xử lý, còn lại 156 vụ việc hiện đang được các địa phương xử lý. Đồng thời, Tổng cục đã chủ động tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng, chủ động phản hồi, cung cấp thông tin và định hướng kịp thời về các thông tin sai lệch v.v.
     Công tác xử lý đơn thư, kiến nghị về môi trường cũng được quan tâm với 22 đơn thư, kiến nghị được tiếp nhận xử lý theo đúng trình tự pháp luật quy định. Bên cạnh đó, Tổng cục đã tổ chức thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 439 cơ sở trên địa bàn 21 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; xử lý được hơn 20 vụ việc, điểm nóng về môi trường; triển khai 03 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 05 cơ sở; ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 02 tỷ đồng. 
 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ TN&MT Tạ Đình Thi
 
     Thành lập và duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, tiếp tục thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình khắc phục các lỗi vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khắc phục, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường gây ra tại các tỉnh ven biển miền Trung.
     Tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 kèm theo Quyết định. Đến nay, đã có 209 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg cơ bản hoàn thành biện pháp xử lý triệt để (đạt tỷ lệ 44%). 
Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT Nguyễn Hưng Thịnh
  
     Tổng cục tiếp tục triển khai Đề án bảo vệ môi trường làng nghề; tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tích cực triển khai 03 Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông: sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, hệ thống sông Đồng Nai và tổ chức thành công 03 Phiên họp Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông.
     Các hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế đa phương và song phương về môi trường đã được Tổng cục triển khai có hiệu quả: Tổ chức thành công 11 hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực môi trường; 13 dự án hợp tác quốc tế, 20 đề tài khoa học, công nghệ, 15 quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về BVMT.
 
 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Kim Tuyển
 
     Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tiếp tục được Tổng cục chú trọng thực hiện. Tổng cục đã trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch hành động năm 2017 của Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 – 2020; tiếp tục triển khai các chương trình bảo tồn các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; tổ chức lễ trao bằng công nhận khu di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Bái Tử Long.
Tổng cục đã duy trì, vận hành tốt hệ thống thông tin của mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia; tiếp tục duy trì 12 chương trình quan trắc môi trường; tổ chức các sự kiện môi trường lớn như các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học và Ngày Môi trường thế giới; đã phát động và tổ chức thành công nhiều chương trình, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, lớp tập huấn phổ biến hướng dẫn pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ tại một số địa phương. 
Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường Hồ Kiên Trung
 
     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2018, Tổng cục Môi trường tập trung thực hiện một số hoạt động chính như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; hoàn thiện Đề án Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường và Luật khác có liên quan đến bảo vệ môi trường; Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả.
     Đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương. Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 
 
Cục trưởng Cục Môi trường miền Nam Trần Phong
 
     Tiếp tục duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả của Đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường của Tổng cục Môi trường. Ban hành Quy chế tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng...
     Tiếp nối chương trình Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Kim Tuyển, Vụ trưởngVụ Chính sách và Pháp chế Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Lê Minh Toàn đã có những báo cáo tham luận kiểm điểm, đánh giá các kết quả đạt được, thẳng thắn, nhìn nhận lại các tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng quy định pháp luật, kế hoạch tài chính tại Tổng cục Môi trường trong thời gian qua, và một số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao công tác trong thời gian tới. 
     Thống nhất với các báo cáo tại Hội nghị, đại biểu tham dự Hội nghị sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất, bổ sung những nhiệm vụ Tổng cục Môi trường cần triển khai thực hiện trong năm 2018 bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu chính trị trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường về xây dựng văn bản quy pháp luật pháp luật; hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; kiện toàn tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính ... 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân
 
     Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết: Năm 2017 đánh dấu một số vấn đề môi trường nổi lên của đất nước, đặt ra cho những người làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường thêm những trọng trách, nhiệm vụ nặng nề trước Nhân dân. 2017 cũng là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực lớn, quyết tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và cơ bản thực hiện được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn đang trong giai đoạn khó khăn. Đây là một thách thức lớn không chỉ đối với ngành tài nguyên môi trường nói chung, trong đó có công tác bảo vệ môi trường nói riêng. Ô nhiễm môi trường đang có xu hướng gia tăng, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian gần đây ngày càng diễn biến phức tạp trong thời gian qua đã đặt ra cho công tác bảo vệ môi trường những yêu cầu, nhiệm vụ mới.
     “Tôi ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung và của Tổng cục Môi trường nói riêng đã chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó, tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần làm giảm tốc độ gia tăng ô nhiễm, hạn chế những tác động xấu của ô nhiễm môi trường tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.” - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh. 

 
     Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường, trong năm 2018, cần tập trung hoàn hiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cũng như việc tổ chức triển khai các quy định pháp luật trên thực tế; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về quản lý môi trường...
     Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai Đoàn thanh tra, kiểm tra tại địa phương. Thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó trong thời gian quy định. Xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến nhận thức mới cho doanh nghiệp, cán bộ địa phương và các cấp quản lý.
     Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hướng về địa phương và cơ sở. Đây là chủ trương, quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Hiện nay, nhiều thủ tục trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có liên quan mật thiết với người dân và doanh nghiệp, do đó tăng cường cải cách thủ tục hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng. “Thời gian tới, Tổng cục cần tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện các quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính.” - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.
Theo vea.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/ghi-nhan-danh-gia-cao-co-gang-no-luc-cua-tong-cuc-moi-truong-da-chu-dong-khac-phuc-kho-khan-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-nam-2017.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com