Thứ hai, 04.12.2017 GMT+7

Tăng cường năng lực mua sắm công bền vững cho các cơ quan quản lý nhà nước

Tăng cường năng lực mua sắm công bền vững cho các cơ quan quản lý nhà nước

 ​   Ngày 1/12, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất sản phẩm xanh thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái”. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức chủ trì Hội thảo.


 

     ​Ngày 1/12, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất sản phẩm xanh thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái”. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức chủ trì Hội thảo.
     ​​Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho rằng các chính sách và hoạt động liên quan đến mua sắm công bền vững đã được đưa vào thực tiễn trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Dự án “Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất sản phẩm xanh thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái” (gọi tắt là Dự án SPPEL) được Tổng cục Môi trường tích cực triển khaivà đạt được các kết quả đáng ghi nhận, như hoàn thành các báo cáo quan trọng về mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái như báo cáo rà soát tình hình thực hiện mua sắm công bền vững tại Việt Nam, báo cáo rà soát pháp lý về mua sắm công bền vững, báo cáo đánh giá SWOT về chương trình  nhãn xanh Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức phát biểu khai mạc Hội thảo
 
     ​Theo báo cáo về mua sắm công bền vững năm 2015, hàng năm nước ta chi trung bình bình 20 - 30% ngân sách vào mua sắm công. Con số này có thể tăng lên tới 50% nếu bao gồm chi tiêu cho thi công. “Trong bối cảnh nền kinh tế tái cơ cấu để hướng tới phát triển bền vững, ứng dụng mua sắm công bền vững sẽ có đóng góp to lớn tới những mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm nâng cao chất lượng sản xuất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, an ninh và bình đẳng trong xã hội. Mua sắm công bền vững sẽ không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy bình đẳng cả về xã hội và các khía cạnh kinh tế”, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức nhấn mạnh.
     ​Dự án SPPEL được thực hiện từ năm 2014, đến nay Dự án cơ bản đã hoàn thành và đạt được các mục tiêu đã đề ra như hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xây dựng năng lực và kỹ thuật về xây dựng các chính sách mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái; hỗ trợ thực thi các chính sách về mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái nhằm đạt hiệu quả tối đa của việc sử dụng hai công cụ này; tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, các cơ quan quản lý, khu vực tư nhân về xây dựng chính sách nhằm đảm bảo lồng ghép mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái trong quá trình ra quyết định.
     ​Bên cạnh đó, Dự án đang xây dựng Kế hoạch hành động về mua sắm công bền vững với mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng mua sắm công bền vững ở Việt Nam, đặc biệt trong các cơ quan trung ương thông qua tăng cường năng lực, truyền thông và thúc đẩy việc sử dụng nhãn sinh thái như là cách thức xác nhận các tiêu chí môi trường cùng với việc điều chỉnh các tiêu chí về xã hội và kinh tế hiện đang được sử dụng trong đấu thầu thông thường. Dự kiến Kế hoạch có các nội dung chính như rà soát và điều chỉnh khung pháp lý, tăng cường năng lực, truyền thông và nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch mua sắm công bền vững cho các cơ quan trung ương, thúc đẩy sản xuất các sản phầm bền vững và chứng nhận nhãn sinh thái, tiếp cận thị trường, hợp tác quốc tế.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã đánh giá cao các kết quả của Dự án đồng thời trao đổi với các diễn giả, ban quản lý dự án về cách nhận biết các sản phẩm xanh, các ưu đãi đối với các sản phẩm xanh, các chính sách ưu tiên nhằm nâng cao khả năng mua sắm xanh của các cơ quan nhà nước,…
     ​Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức trao chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam cho Công ty Fuji Xerox và Công ty Sơn Kretop
 

Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam trao chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam cho Công ty Cổ phần bóng đèn Điện Quang
Theo vea.gov.vn

 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/tang-cuong-nang-luc-mua-sam-cong-ben-vung-cho-cac-co-quan-quan-ly-nha-nuoc.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com