Thứ hai, 04.12.2017 GMT+7

Lấy ý kiến góp ý điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

Lấy ý kiến góp ý điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

   Chiều 01/12, tại trụ sở Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.


 

     Chiều 01/12, tại trụ sở Bộ TN&MT, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
     Tham dự Hội thảo có đại diện các Bộ: Xây dựng, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư,…; đại diện lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng của một số tỉnh, thành phố; cùng lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. 
     Ngày 17/12/2009, tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính đã phủ phê duyệt ban hành Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược năm 2009). Đến nay, sau 8 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Chiến lược năm 2009 bộc lộ những hạn chế, bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn sau khi được điều chỉnh cần đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực, công nghệ xử lý, tiệm cận với các quy chuẩn thế giới, đảm bảo an toàn, chất lượng cuộc sống cho người dân, có chiến lược thu hút sự tham gia của xã hội, các nguồn lực tham gia xử lý chất thải rắn, … 
     Với các mục đích này, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu cùng cầu thị, khoa học, xuất phát từ trách nhiệm với xã hội đang phải đối mặt với vấn đề quản lý tổng hợp chất thải rắn, đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-CP của Chính phủ, cùng nhìn nhận, thẳng thắn, cởi mở góp ý xây dựng Chiến lược có tính khả thi, cơ sở khoa học, đáp ứng các yêu cầu cấp bách đặt ra.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông

     Chia sẻ tại Hội thảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho rằng mấu chốt của việc xử lý chất thải rắn là công nghệ. Nhiều địa phương vẫn xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng cách chôn lấp hoặc đốt rác thông thường. Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường hiện nay chưa thực sự hiệu quả bởi các đơn vị, doanh nghiệp tham gia còn ít. Tuy nhiên, công nghệ xử lý cần phải được kiểm định, đảm bảo sẽ thực sự có hiệu quả, bảo vệ môi trường trước khi cho phép áp dụng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường

     Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường cũng cho rằng: Xử lý chất thải rắn phải áp dụng các công nghệ tiên tiến, tận thu năng lượng, tiết kiệm đất đai và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 
     Phó Giám đốc Sở TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Mỹ kiến nghị bổ sung vào Chiến lược (điều chỉnh) việc cải tạo, phục hồi các bãi chôn lấp đã đóng cửa và phân loại chất thải rắn tại nguồn phù hợp với các công nghệ xử lý tương ứng; cần xem xét nghiên cứu cơ chế phối hợp cụ thể trong quản lý chất thải rắn giữa các địa phương giáp ranh, các ngành để tạo sự đồng bộ, phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch phát triển khác.

​Ông Nguyễn Thượng Hiền, Cục trưởng Cục Quản lý chất thải (Tổng cục Môi trường)

     Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung của dự thảo Chiến lược (điều chỉnh); bổ sung quy định đối với tro xỉ, tro bay,…; bổ sung quy chuẩn đối với thiết bị xử lý chất thải rắn,…  
     Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng quản lý tổng hợp chất thải rắn phải đồng bộ các khâu từ thu gom đến xử lý nhằm thống nhất nội dung, mục tiêu quản lý. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đặc biệt, phải coi rác thải là một nguồn tài nguyên cần phải được khai thác, tái chế để mang lại lợi ích. Công nghệ xử lý phải bảo vệ các tài nguyên. Không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà cần thẩm định kỹ lưỡng để lựa chọn đơn vị có công nghệ xử lý rác tiên tiến, phù hợp theo quy định. Cần tiếp cận lợi ích do việc xử lý rác mang lại bằng các tiếp cận các công nghệ mới, tiên tiến, tuy nhiên, không cứng nhắc trong áp dụng công nghệ xử lý, các chỉ tiêu cần phù hợp với từng vùng miền, từng đơn vị cụ thể. 
     Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa đầu tư, xây dựng cơ chế chính sách thích hợp để khuyến khích khối tư nhân tham gia vào công tác xử lý chất thải rắn, đảm bảo chất lượng, môi trường sống cho người dân.

Toàn cảnh Hội thảo 
 
Theo vea.gov.vn

 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/lay-y-kien-gop-y-dieu-chinh-chien-luoc-quoc-gia-ve-quan-ly-tong-hop-chat-thai-ran.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com