Thứ sáu, 01.12.2017 GMT+7

Kịch bản: Di dời dân khi có bão cấp 10-13 đổ bộ vào tp. HCM

Kịch bản: Di dời dân khi có bão cấp 10-13 đổ bộ vào tp. HCM

   Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra, UBND TPHCM đã xây dựng và ban hành phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh, rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào địa bàn.


Ảmh minh họa

     Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra, UBND TPHCM đã xây dựng và ban hành phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh, rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào địa bàn.
     Theo đó, thành phố xây dựng các kịch bản di dời, sơ tán dân đến các nơi an toàn khi sắp có bão đổ bộ trực tiếp vào TPHCM từ cấp 8 đến cấp 13. 
Theo kịch bản này, khi bão cấp 8-9 đổ bộ trực tiếp vào TPHCM thì số dân dự kiến di dời, sơ tán ước khoảng 60.325 hộ với khoảng 241.386 người ở 194 phường, xã, thị trấn. Trường hợp bão cấp 10-13 đổ bộ, số dân dự kiến di dời, sơ tán ước khoảng 62.385 với khoảng 249.072 người ở 194 phường, xã, thị trấn.
     Lực lượng dự kiến huy động từ các sở - ngành, đơn vị thành phố đến quận - huyện, phường - xã - thị trấn tham gia công tác phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh – rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào thành phố đảm bảo khoảng 29.000 đến 30.000 người. Trong đó, lực lượng chuyên trách cấp thành phố khoảng 4.000 người; lực lượng của quận - huyện khoảng 9.000 - 10.000 người và lực lượng của ban - ngành, đoàn thể, dân quân, thanh niên xung kích, tình nguyện viên tại các xã - phường - thị trấn khoảng 16.000 người.
Theo monre.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/kich-ban-di-doi-dan-khi-co-bao-cap-10-13-do-bo-vao-tp.-hcm.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com