Thứ tư, 29.11.2017 GMT+7

Infographic – Nhận chìm vật chất xuống biển – 3 điều cần biết!

Infographic – Nhận chìm vật chất xuống biển – 3 điều cần biết!

  Việc nhận chìm vật chất xuống biển đã được các nước trên thế giới thực hiện và có các quy định quốc tế để kiểm soát ô nhiễm. Tại Việt Nam, việc nhận chìm đã được quy định trong các Luật TNMT biển và hải đảo, Luật Bảo vệ môi trường.


 

      Việc nhận chìm vật chất xuống biển đã được các nước trên thế giới thực hiện và có các quy định quốc tế để kiểm soát ô nhiễm. Tại Việt Nam, việc nhận chìm đã được quy định trong các Luật TNMT biển và hải đảo, Luật Bảo vệ môi trường.
Theo monre.gov.vn
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/infographic-nhan-chim-vat-chat-xuong-bien-3-dieu-can-biet.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com