Thứ tư, 29.11.2017 GMT+7

Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch về Nhiệm vụ hợp tác đối tác SSC

Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch về Nhiệm vụ hợp tác đối tác SSC

   Với mong muốn thiết lập mô hình quan hệ hợp tác đối tác cùng hướng tới các mục tiêu chung thông qua sáng kiến mới của Đan Mạch - Chương trình “Hợp tác ngành chiến lược (Strategic Sector Cooperation - SSC)”, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch đã cùng thảo luận, thống nhất phối hợp xây dựng và thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018. Trong quá trình thực hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thảo luận và xây dựng các đề xuất (sửa đổi) liên quan đến Nhiệm vụ SSC gửi phía Đan Mạch xem xét và đã được phía bạn thống nhất chỉnh sửa tên chính thức của Nhiệm vụ SSC thành “Hợp tác ngành chiến lược về sự tuân thủ của doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp thuộc Danh sách đỏ ở Việt Nam”.


​Chiều 27/11, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam về Nhiệm vụ hợp tác đối tác SSC

 

     Với mong muốn thiết lập mô hình quan hệ hợp tác đối tác cùng hướng tới các mục tiêu chung thông qua sáng kiến mới của Đan Mạch - Chương trình “Hợp tác ngành chiến lược (Strategic Sector Cooperation - SSC)”, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch đã cùng thảo luận, thống nhất phối hợp xây dựng và thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018. Trong quá trình thực hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thảo luận và xây dựng các đề xuất (sửa đổi) liên quan đến Nhiệm vụ SSC gửi phía Đan Mạch xem xét và đã được phía bạn thống nhất chỉnh sửa tên chính thức của Nhiệm vụ SSC thành “Hợp tác ngành chiến lược về sự tuân thủ của doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp thuộc Danh sách đỏ ở Việt Nam”.

     Theo bà Charlotte Laursen, hiện nay trong quá trình thực hiện, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Đan Mạch (DEPA) - đơn vị chủ trì thực hiện Nhiệm vụ SSC của Bộ Môi trường và Thực phẩm Đan Mạch đã thay đổi chính sách hợp tác nên đề nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm nghiên cứu đề xuất hình thức hỗ trợ mới. “Chính phủ Đan Mạch sẵn sàng hỗ trợ về chính sách môi trường, luật pháp, kinh nghiệm, công nghệ để Việt Nam có thể đạt được những mục tiêu về môi trường trong tương lai” - Đại sứ Charlotte nói.

     Trao đổi với đoàn công tác của Đan Mạch, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cảm ơn Đại sứ Charlotte và các cán bộ Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian vừa qua triển khai Nhiệm vụ.

     Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng mong muốn phía Đan Mạch tiếp tục có những hỗ trợ đối với các vấn đề cấp bách hiện nay thuộc các lĩnh vực do Bộ phụ trách.

     Cụ thể, Bộ sẽ cùng với Đại sứ quán huy động các chuyên gia, tổ chức các hội nghị, hội thảo tập trung vào lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường một cách linh hoạt.. Ngoài ra, phía Bộ cũng tập trung vào những vấn đề quan trọng, tổ chức những chương trình hợp tác nghiên cứu, học tập, học hỏi những kinh nghiệm, công nghệ từ các chuyên gia phía Đan Mạch để thu được những kết quả có giá trị tốt nhất.

Theo vea.gov.vn)
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-moi-truong/bo-truong-tran-hong-ha-lam-viec-voi-dai-su-quan-dan-mach-ve-nhiem-vu-hop-tac-doi-tac-ssc.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com