Thứ ba, 21.11.2017 GMT+7

Sóc Trăng: 488 học viên hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu

Sóc Trăng: 488 học viên hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ BVMT trong kinh doanh xăng dầu

    Vừa qua, Sở  TN&MT  tỉnh Sóc Trăng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu đợt 03 năm 2017 cho 36 học viên là cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


 

​      Vừa qua, Sở  TN&MT  tỉnh Sóc Trăng đã trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu đợt 03 năm 2017 cho 36 học viên là cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

​      Theo ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, thông qua lớp đào tạo này, học viên được trang bị các kiến thức về ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu; một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu; ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu; an toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu và một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu.

​      Được biết, từ năm 2015 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã mở được 9 khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho các học viên. Qua các khóa đào tạo này đã có 488 học viên là cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.

​      Theo kế hoạch, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu.

Theo vea.gov.vn

 

 
Đường dẫn của bản tin này: http://monremedia.vn/http://monremedia.vn///tin-monre/soc-trang-488-hoc-vien-hoan-thanh-khoa-dao-tao-nghiep-vu-bvmt-trong-kinh-doanh-xang-dau.html
© Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường | monremedia.vn | tinmoitruong.gov.vnEmail: huongdg1080@gmail.com